regulamin

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem- znajomość i przestrzeganie jego postanowień gwarantują bezpieczeństwo i dobrą atmosferę na zajęciach oraz pozwolą uniknąć nieporozumień i niezręcznych sytuacji. Podjęcie decyzji o udziale w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją poniższych postanowień.

I. ZDROWIE

1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne należy zgłosić prowadzącej, a osoby cierpiące na schorzenia, których przebieg może wpływać na udział w zajęciach powinny skonsultować się z lekarzem i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń.

2. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.

3. Kobiety w ciąży powinny powiadomić prowadzącą o swoim stanie oraz o wszystkich niepokojących zmianach samopoczucia.

4. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, przy zachowania szacunku dla swojego ciała i jego ograniczeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, ból itp.) należy bezwzględnie przerwać ćwiczenie i zgłosić dolegliwość.

5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń uczestników.

6. Ryzyko związane z możliwością powstawania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.

II. OPŁATY

1. Pierwsze zajęcia w Studio Yogapolis są bezpłatne.

2. Ceny pojedynczych wejść oraz karnetów, a także zasady dotyczące okresu ważności karnetów znajdziecie Państwo w zakładce CENNIK  http://yogapolis.pl/cennik/

  1. Zajęcia niewykorzystane w okresie określonym na karnecie przepadają, jednak w  wyjątkowych sytuacjach losowych dopuszcza się przedłużenie ważności karnetu.

4. Na życzenie wystawiam rachunek.

III. PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Uczestnicy powinni wykonywać ćwiczenia dokładnie zgodnie z instrukcjami, a wszelkie modyfikacje powinny być realizowane wyłącznie za zgodą prowadzącej.

2. Proszę o niewchodzenie na salę po rozpoczęciu zajęć i nieopuszczanie jej przed ich zakończeniem, gdyż wpływa to na przebieg zajęć i przeszkadza innym uczestnikom.

3. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie na słońcu, bezpośrednio po innych intensywnych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), oraz po spożyciu alkoholu. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 2 godziny po obfitym posiłku.

4. Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.

5. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach w których może dojść do kolizji między uczestnikami, oraz ćwiczeniach z wykorzystaniem pomocy.

6. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na polecenie prowadzącej.

  1. Studio zapewnia maty oraz akcesoria do ćwiczeń.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Studio nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Studio.

2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

  1. Osoby niepełnoletnie bardzo proszę o przedstawienie zgody opiekunów na udział w zajęciach.

4. Udział we wszelkich formach zajęć organizowanych przez Studio jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować brakiem zgody na udział w zajęciach.