108 Powitań Słońca- symbolika i magia liczby

Mgła, Słońce, Kostium, Drzewo

108 powtórzeń sekwencji Powitań Słońca wykonywanych dla uczczenia jakiegoś ważnego wydarzenia (na przykład dla pożegnania starego i powitania nowego roku), często w szczególnej intencji. Dużo? Nie na tyle, żeby paść bez życia z wyczerpania, na tyle długo jednak, żeby, choćby z pewnego znużenia monotonią powtórzeń zadać pytanie o znaczenie tej liczny.  Ani ona okrągła, ani specjalnie dla nas interesująca, a jednak w wielu kulturach ma wyjątkowo bogatą symbolikę.

Wymijająca odpowiedź o “magicznej liczbie” jest być może wystarczająca dla kogoś, kto wzruszeniem ramion przyjmuje tylko informację o dziwnej tradycji, ale już zupełnie nie wystarczy tym, którzy podejmują wyzwanie zmierzenia się ze 108 Powitaniami. Dla nich właśnie spróbuję przytoczyć przynajmniej częśc z ogromnej liczby matematyczno- astronomiczno- filozoficzno religijnych uzasadnień. Symbolika tej liczby jest tak bogata i zawiła, że z pewnością usatysfakcjonuje nawet najbardziej ciekawskich. Przytaczam tu tylko garść wybranych odwołań do nauki, różnych tradycji i religii. Wytrwałych odsyłam do stron, z których korzystałam (linki poniżej) i czeluści internetu. Podejrzewam, że przyjrzenie się różnym tradycjom i dziedzinom wiedzy przyniesie rezultaty w postaci nawet i108 takich odniesień:)

 1. Matematyka:

Liczba 108 może być wynikiem wielu różnorakich matematycznych (i magicznych) obliczeń

 • 108 stanowi iloczyn trzech pierwszych liczb naturalnych podniesionych każda do własnej potęgi: 1 do 1potęgi 1* 2 do 2* 3 do 3= 1*4*27= 108
 • Inne matematyczne odniesienie? 108 jest iloczynem licz 9 x 12.Obie liczby, podobnie jak sam wynik ich mnożenia mają w wielu tradycjach znaczenie symboliczne
 • Magiczna Liczba Harshad oznaczająca w sansktycie “wielką radość”, to ni mniej ni więcej 108. Jej magia polega na fakcie, że jest podzielna przez sumę cyfr ją tworzących: 1+0+8=9,  108:9= 12
 • Ponownie matematyka: skala numeryczna 1 i 8 zsumowane dają 9, która jest ilością cyfr w skali numerycznej:))
 1. Teraz kolej na liczbę 108 w różnych tradycjach:
 • W alfabecie sanskryckim jest 54 znaki, z których każdy ma męski i żeński aspekt (shiva i shakti) 2* 54 daje nam oczywiście… 108.
 • Tradycja podaje istnienie 108 pożądań śmiertelników, oraz
 • 108 kłamstw przez nich wypowiadanych, a także
 • 108 postaci złudzeń i różnorakich form niewiedzy
 • Według tradycji mamy 108 uczuć: 36 związanych z przeszłością, 36 z teraźniejszością i 36 z przyszłością
 • Gopis Krishny: według podań Krishna miał 108 Gopis (służących)
 • Taniec: istnieje 108 form tradycyjnego tańca indyjskiego
 • 108 to liczba stadiów wędrówki Atman- ludzkiej duszy
 • Islam: w tradycji islamu liczba 108 odnosi się do boga
 • Istnieje 108 kanonicznych upaniszad czyli wedyjskich tekstów o treści religijno- filozoficznej
 • liczbę 108 można również odczytywać jako:

1- bóg

0- pustka nicość

8- nieskończoność i wieczność

 • A także 108
 • w Indiach i Nepalu– Thirta (“bród”) to w tradycji hinduistycznej  miejsce do odbywania rytualnych kąpieli, bądź w formie specjalnego zbudowanego na terenie świątyni basenu, bądź po prostu brzeg rzeki z dogodnym dojściem.
 1. Mala

Japa mala czyli różaniec stosowany w religiach wschodu (min. buddyżmie i hinduiźmie) do odmawiania modlitw i pieśni składa się ze 108 paciorków, lub jak w tradycji Sikhijskiej jest sznurkiem zasupłanym w 108 supełków. Choć spotyka się również mniejsze mala liczące połowę, trzecią, czwartą lub dwunastą pełnej wersji (54, 36, 27 lub 9) to jednak ich liczba zawsze koresponduje ze 108. Oczywiście w żadnym razie nie jest to liczba przypadkowa:

 • po pierwsze symbolizuje ona 108 ludzkich pasji,
 • po wtóre w tradycji buddyjskiej liczba paciorków zgodna jest z formułą: 6*3*2*3= 108; gdzie:
 • 6 odpowiada sześciu zmysłom (wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, myśl);

 • 3 reprezentuje 3 aspekty czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

 • 2- to stany serca (czyste- nieczyste), i w końcu

 • druga trójka to trzy możliwe odczucia (sympatia, niechęć, obojętność)

Mala w chińskim buddyźmie i Taoizmie zwana su-chu również ma 108 paciorków oraz trzy dodatkowe dzielące ją na trzy sekcje po 36 koralików każda.

Ilość paciorków zapewnia powtórzenie odmawianych mantr co najmniej wymagane 100 razy, a pozostałe paciorki to po prostu takie “koła zapasowe” na wypadek pominięcia któregoś z powtórzeń przez zwykłe roztargnienie lub w razie zniszczenia i utraty któregoś z koralików:)), a jest ich właśnie 108, ze względu na magiczne znaczenie tej liczny

 1. Astronomia i astrologia:
 • Astrologia: istnieje 12 konstelacji i 9 segmentów zwanych namshas i chandrakalas

(a 12* 9=….:)

 • Planety i domy: znów odwołanie do astrologii, według  której istnieje 12 domów (znaków zodiaku) i 9 planet
 • Astronomia: średnica słońca jest 108 razy dłuższa od średnicy ziemii
 • 4 kwadry Księżyca x 27  nakshatr czyli znaków (konstelacji) indyjskiego zodiaku księżycowego

Magicznych znaczeń, odwołań do symboliki i tradycji jest tak wiele, że niełatwo jest je zapamiętać, ale jednocześnie dostatecznie dużo, by wybrać sobie to najbardziej przemawiające do naszej wyobraźni czy odpowiadające naszemu światopoglądowi:) Niezależnie od wybranego uzasadnienia, życzę Wam wytrwałości i spełnienia intencji, w której wykonacie 108 Surya Namaskar:)
Anna Węgrzynowska

W oparciu o:

http://www.elephantjournal.com/2010/02/why-108-sun-salutations/

http://www.salagram.net/108meaning.html